W Jastrzębiu-Zdroju powstanie Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego, prowadzący kształcenie na studiach dziennych stacjonarnych, niestacjonarnych wieczorowych oraz na studiach podyplomowych. Porozumienie między miastem a uczelnią w sprawie utworzenia, organizacji zajęć i trybu realizacji studiów zostanie podpisane 20 kwietnia w Urzędzie Miasta.

O godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie rektora z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, po którym władze miasta i uczelni złożą podpisy (około godziny 13.00).

Ze strony uniwersytetu w uroczystym podpisaniu umowy oraz spotkaniu udział wezmą: prorektor ds. kształcenia i studentów, dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej, dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz, prof. UO, dyrektor Instytutu Politologii, dr hab. Wiesława Piątkowska – Stepaniak, prof. UO, dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej, dr hab. Andrzej Ciuk, prof. UO, kierownik Działu Nauczania, mgr Hanna Żołnierek, rzecznik prasowy UO, mgr Marcin Miga.

Studia w ramach ZOD UO realizowane będą na następujących kierunkach kształcenia:
1) filologia o specjalnościach: filologia angielska, filologia germańska
2) dziennikarstwo
3) politologia
4) stosunki międzynarodowe

Więcej o kierunkach kształcenia będzie można dowiedzieć się podczas spotkania władz uczelni z młodzieżą szkół ponadgminazjalnych, które odbędzie się 19 kwietnia o godzinie 11.00 w sali 129A Urzędu Miasta.

ZOD UO będzie miał siedzibę w budynku przy ul. 1 Maja. W obiekcie tym (w innej jego części) działalność prowadzi i nadal prowadzić będzie także Akademia Górniczo-Hutnicza z siedzibą w Krakowie.
Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym przewiduje, że w 2015 roku NKJO muszą zakończyć działalność. Ustawodawca stworzył możliwość przekształcenia kolegiów w szkoły wyższe lub włączenia ich w struktury istniejących szkół wyższych. Nawiązanie współpracy jastrzębskiego NKJO z Uniwersytetem Opolskim pozwoli młodzieży kształcić się nie tylko w ramach dotychczasowych specjalności, ale także podjąć studia na innych kierunkach.

Uniwersytet zabezpieczy i zapewni kadrę dydaktyczną, która w miarę możliwości będzie się rekrutowała z pracowników Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju.