‚a przecież niecały umieram’ to tytuł montażu poetyckiego, jaki w miniony piątek 15 kwietnia w kościele pw. św. Brata Alberta przedstawili uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej z  Zespołu Szkół Handlowych razem ze swymi nauczycielami:  Beatą Dębowską, Ewą Marzec i Andrzejem Ślakowskim. 

Uczczono w ten sposób 6. rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II, wpisując się jednocześnie w obchody niezwykłego wydarzenia, jakim będzie zaliczenie Papieża Polaka do grona błogosławionych.

W widowisku tym skupiono się na najważniejszych wydarzeniach z życia Papieża, ilustrowanych pięknymi slajdami w prezentacji multimedialnej, recytacją fragmentów wierszy i dramatów Karola Wojtyły oraz pieśniami ‚Barka’ i ‚Abba, Ojcze’.
W uroczystości uczestniczyli dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSH oraz parafianie z parafii świętego Brata Alberta, zaproszeni przez ks. proboszcza Andrzeja Szostka.
Ks. Andrzej Szostek życzył uczniom ciągłego zachwytu słowami Wielkiego Polaka, odkrywania w nich krzepiących treści. Życzył też, by młodzi ludzie starali się urzeczywistniać nadzieję, jaką w młodych dostrzegał Papież. -Dziś zdarzył się cud – mówił ksiądz. – Starsi i młodsi skupili się wokół człowieka, którego nie ma wśród nas o sześciu lat, a którego wpływ na losy świata, a zwłaszcza Polski jest nie do przecenienia. Dyrektor szkoły Alicja Brzózka przy sposobności tej uroczystości złożyła uczniom i nauczycielom serdeczne życzenia świąteczne.

inf. nad. ZSH