Studenci z Uniwersytetu Opolskiego przyjechali do naszego miasta, by zachęcić jastrzębską młodzież do studiowania właśnie w tej uczelni, a w szczególności w nowo powstającym w naszym mieście Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Opolskiego. Do spotkania doszło 19 kwietnia w Urzędzie Miasta.

Żacy z Uniwersytetu Opolskiego przedstawili od strony studenckiej Uniwersytet Opolski. Przybliżyli historię założenia uczelni, a także szybkiego rozwoju kierunków kształcenia. Jastrzębska młodzież z uwagą słuchała, co proponuje Uniwersytet Opolski.

Przypomnijmy, że w Jastrzębiu-Zdroju powstanie Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego, prowadzący kształcenie na studiach dziennych stacjonarnych, niestacjonarnych wieczorowych oraz na studiach podyplomowych. Porozumienie między miastem a uczelnią w sprawie utworzenia, organizacji zajęć i trybu realizacji studiów zostanie podpisane 20 kwietnia w Urzędzie Miasta.
O godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie rektora z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, po którym władze miasta i uczelni złożą podpisy (około godziny 13.00).