Krzysztof Baradziej, zastępca prezydenta miasta oraz prorektor ds. kształcenia i studentów, dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof. Uniwersytetu Opolskiego podpisali porozumienie w sprawie utworzenia, organizacji zajęć i trybu realizacji studiów w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Opolskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Spotkanie władz miasta i uczelni odbyło się 20 kwietnia w Urzędzie Miasta.

Chcemy wśród państwa być, chcemy kształcić młodzież. Myślę, że kierunki kształcenia spotkają się z zainteresowaniem. Władze miasta z wyjątkową życzliwością podeszły do propozycji utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego, a my z uniwersytecką pokorą będziemy wypełniali obowiązek – podkreślił dr hab. Stefan Marek Grochalski.

Wyrażamy zadowolenie, że Uniwersytet Opolski pojawi się w naszym mieście, bo dzięki temu poszerzy się oferta edukacyjna Jastrzębia-Zdroju. Wczoraj studenci uczelni spotkali się z jastrzębską młodzieżą, frekwencja była ogromna, co świadczy o zainteresowaniu zdobywaniem wiedzy i jest dobrym prognostykiem – dodał zastępca prezydenta Krzysztof Baradziej.

Zadowolenia ze współpracy z Uniwersytetem Opolskim nie kryła też Dobrosława Czop, dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych.

Jest to ogromna nadzieja nie tylko dla pracujących w NKJO, ale też dla młodzieży. Prawie 20-letnia tradycja kolegium zostanie zachowana, a młodzież będzie mogła kształcić się nie tylko w ramach dotychczasowych specjalności, ale także podjąć studia na innych kierunkach – zaznaczyła dyrektor Dobrosława Czop.

Studia w ramach ZOD UO realizowane będą na następujących kierunkach kształcenia:
1) filologia o specjalnościach: filologia angielska, filologia germańska
2) dziennikarstwo
3) politologia
4) stosunki międzynarodowe
ZOD UO będzie miał siedzibę w budynku przy ul. 1 Maja. W obiekcie tym (w innej jego części) działalność prowadzi i nadal prowadzić będzie także Akademia Górniczo-Hutnicza z siedzibą w Krakowie.
Uniwersytet zabezpieczy i zapewni kadrę dydaktyczną, która w miarę możliwości będzie się rekrutowała z pracowników Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju.