Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta ogłasza konkurs na najlepszego strażaka Państwowej Straży Pożarnej i na najlepszego strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych w 2011 roku z terenu Jastrzębia-Zdroju.

W konkursie mogą brać udział strażacy, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w służbie i wykraczając poza ustawowe obowiązki, podjęli działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Osobę do udziału w konkursie należy zgłaszać prezesowi danej jednostki OSP w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia.

Wręczenie nagród przez prezydenta miasta odbędzie się 6 maja z okazji Dnia Strażaka.