Gminne Centrum Informacji w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców oraz osoby planujące rozpocząć własną działalność gospodarczą na bezpłatne konsultacje.

Konsultacje odbędą się z zakresu:

1. Rozpoczynania własnej działalności gospodarczej
2. Pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
3. Pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój własnej działalności gospodarczej
4. Uzyskiwanie informacji na temat różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Bezpłatne usługi informacyjne świadczone są przez pracowników Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z Żor w oparciu o realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.2.1 ‚Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych’
.
Konsultacje odbywają siew każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 11:00-15:00 w Gminnym Centrum Informacji Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, pok. 002, 003 bud. A.

W związku z faktem, iż pierwszy wtorek  w miesiącu maju przypada w dzień wolny od pracy, konsultacje odbędą się w dn. 4 maja (środa) w godzinach 11.00-15.00.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zgłoszenie swojego udziału osobiście lub pod numerem telefonu 032 47-85-173, e-mail: gci@um.jastrzebie.pl

Gminne Centrum Informacji
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
Al. J. Piłsudskiego 60
Budynek A, pok. 003
Tel. 032 47-85-173