Od 22 kwietnia do 5 maja potrwają konsultacje w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącego przyjęcia ‚Regulaminu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój’.

Konsultacje przeprowadzone zostaną z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

Szczegółowe informacje