Na terenie naszego miasta prowadzona jest kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 29 kwietnia. We wtorek, 26 kwietnia z poborowymi, którzy stawili się przed powiatową komisją lekarską, spotkał się prezydent miasta Marian Janecki.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1. mężczyzn urodzonych w 1992 roku,
2.mężczyzn urodzonych w latach 1987 – 1991, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3.osoby urodzone w roku 1990-1991, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
c) zostały uznane ze względu na stan zdrowia za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy.

Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na stałe lub przebywających czasowo ponad 2 miesiące na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój prowadzona jest w budynku Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego (obok Urzędu Miasta) od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.