W środę, 4 maja odbędzie się VI sesja nadzwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
3. Wystąpienie zaproszonych gości
4. Dyskusja
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekształceń własnościowych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. oraz związanych z tym skutków społecznych.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia

Sesja została zwołana na wniosek 20 radnych. W uzasadnieniu czytamy: ‚Jastrzębska Spółka Węglowa to największy pracodawca w mieście. Sprawą nas wszystkich jest przyszłość tej firmy. Z uwagi na trwające rozmowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej i strony społecznej konieczne jest zwołanie sesji nadzwyczajnej, na której Radni Rady Miasta będą mieli możliwość uzyskania szczegółowych informacji.’