Zarządzeniem prezydenta miasta zostały przyznane stypendia w dziedzinie kultury. Stypendia otrzymały następujące osoby:

1. Witold Englender – na przygotowanie i prowadzenie wystaw w Galerii ‚Ciasna’ w kwocie 3.000,00 zł,
2. Przemysław Strączek – na produkcję wideoklipu teledysku do autorskiego utworu ‚Light & Shadow’ z płyty ‚light & shadow’  w kwocie 3.000,00 zł,
3. Renata Raszyk – na zorganizowanie XI Przeglądu Twórczości Artystycznej  w kwocie 2.790,00 zł,
4. Henryka Moroń – na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wokalnych dla uzdolnonych muzycznie uczniów klas 1-6 szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju  w kwocie 3.000,00 zł,
5. Henryka Moroń – na zorganizowanie Eliminacji Wstępnych 16 Konkursu Piosenki ‚Wygraj Sukces’ w kwocie 1.500,00 zł.

Łączna kwota przyznanych stypendiów  to  13.290,00 złotych.