15 kwietnia grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, uczestniczyła w uroczystej gali otwierającej Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych ‚INTARG – KATOWICE 2011’.

Gala rozpoczęła się od wręczenia medali i dyplomów. ZS6 otrzymał złoty medal targów ‚INTARG – KATOWICE 2011’ za ‚Portal Innowacyjnego Technika’, stworzony przez uczniów profilu informatycznego: Jakuba Króla, Jakuba Sytego, Patrycję Wala, Roberta Gajdę, Marcina Grygierka i Macieja Skórzańskiego pod opieką nauczycieli: Barbary Halskiej, Krzysztofa Smyczka, Marcina Mazura i Dariusza Radajewskiego. Sobieszczaki, jak o sobie mówią uczniowie i nauczyciele z ZS nr 6, wystawiły swój projekt jako jedyna szkoła średnia wśród światowej sławy instytutów, fundacji, szkół wyższych (m.in. Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, firmy WASKO S.A, Wojskowej Akademii Technicznej).

Po gali, wystawcy udali się na swoje stanowiska. ZS6 miało stanowisko o numerze 128, na którym zostały wystawione części składowe ‚Portalu Innowacyjnego Technika’, tzn: ‚Projekt życia’ – instalacja umożliwiająca porozumiewanie się z otoczeniem osobie, której ruchy są mocno ograniczone; ‚Komputerowy system agentowy wspomagający kreatywność w podejmowaniu decyzji w inwestycjach giełdowych’, który pozwala użytkownikowi zainwestować wirtualną gotówkę i sprawdzić, czy podejmowane decyzje doprowadzą go do bogactwa, czy bankructwa; ‚Multimedialne Laboratorium Wysokich Napięć’, pozwalające użytkownikowi poczuć się jak w realnym laboratorium, nauczyć się procedur bezpieczeństwa, wykonać wszystkie badania, odczytać realne pomiary; ‚YCA-FC’- komputerowy system rozpoznawania mowy, umożliwiający porozumiewanie się z komputerem przy pomocy głosu, a także łączący wszystkie powyższe projekty, gdyż dzięki niemu, użytkownik wysłuchuje, a nie wyczytuje wszystkie komunikaty.

Oprócz ‚Portalu Innowacyjnego Technika’ prezentowany był też nagrodzony statuetką Młodego Lidera projekt BeKIC. Warto przypomnieć, że praca uczniów Sobieskiego została już nagrodzona brązowym medalem na Światowych Targach w Brukseli w listopadzie 2010 roku, a obecnie bierze udział w Światowym Konkursie ‚Concours Lepine’ w Paryżu. (28.04-5.05.2011).