Minister Sportu i turystyki zaprasza do składania wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego w roku 2011.

Rodzaj zadań jakie mają szansę na dofinansowanie:
– szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i finałów MMM;
– szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży;
– szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego;
– przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz  akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu;
– przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych
 w kategoriach juniorów i młodzieżowców;
– prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego;
– organizacja finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Wnioski należy składać w terminie do 31 maja 2011r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki (ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSiT www.msport.gov.pl/ogloszone-konkursy-sm/1984-Konkurs-wnioskow-na-realizacje-wybranych-zadan-publicznych-z-zakresu-wspierania-sportu-mlodziezowego-w-roku-2-11-?retpag=/ogloszone-konkursy-sm/