Podczas nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 4 maja, Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przekształceń własnościowych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. oraz związanych z tym skutków społecznych.

Zgodnie z uchwałą Rada Miasta apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, aby przeprowadzić przekształcenia własnościowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w ten sposób, żeby: zachować dotychczasowe miejsca pracy, środki finansowe pozyskane z prywatyzacji przeznaczyć na inwestycje w ramach Spółki oraz zachować siedzibę Spółki w mieście Jastrzębie-Zdrój. Rada Miasta apeluje również, aby przekształcenia własnościowe realizować zgodnie z dokumentem ‚Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015’ przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007 r.

Kilka godzin trwała dyskusja związana z planowanym na 30 czerwca debiutem giełdowym JSW poprzez giełdę. Jak wyjaśnił Tomasz Zganiacz, dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych w Ministerstwie Skarbu, Skarb Państwa zachowa co najmniej 50% + 1 akcję w JSW. Intencją jest też przekazanie akcji pracowniczych osobom uprawnionym i nieuprawnionym. Dyrektor przestawił też powody, dla których debiut giełdowy JSW powinien nastąpić właśnie teraz. Są to: korzystne wskaźniki wzrostu polskiej gospodarki i ogólna dobra ocena jej kondycji, dobra koniunktura na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także najwyższy od wielu lat poziom cen węgla koksującego i koksu oraz powrót dobrej koniunktury w przemyśle stalowym.

Aktualnie JSW jest w dobrej kondycji finansowej, dzięki m.in. dobrej koniunkturze w naszym sektorze. To w naszej ocenie doskonały moment dla debiutu na giełdzie. Pamiętajmy jednak, że rynek jest zmienny, co powoduje także zmienność wyników finansowych – tłumaczył Jarosław Zagórowski, prezes JSW.
Nie traktujemy JSW w kategoriach politycznych. Ta firma potrzebna jest ludziom, bo daje miejsca pracy. Siedziba JSW jest w Jastrzębiu-Zdroju i będzie w Jastrzębiu-Zdroju. Firma to ludzie, bez ludzi ta firma nie będzie istnieć. Dla nas najważniejsi są pracownicy. Trzeba szukać rozwiązań, które są dobre dla wszystkich – dodał.

Jak zaznaczył Piotr Szereda, rzecznik Międzyzwiązkowego Komitetu Prostestacyjno-Strajkowego, strona społeczna w większości punktów zgadza się z filozofią rozwoju grupy kapitałowej. – Ale nie zgadzamy się z notorycznym obrażaniem górników. Nie zgadzamy się, by mówiono, że górnicy pod ziemią źle pracują – powiedział Piotr Szereda.

Zdaniem prezydenta miasta Mariana Janeckiego dyskusja powinna się toczyć na innym szczeblu.

Tu powinien być minister gospodarki, minister skarbu, politycy odpowiedzialni za górnictwo. Decyzja polityczna zapadła. Przyjęto wariant giełdowy. Niezwykle trudny proces wyzwala emocje. Ale padły deklaracje, że jesteście w stanie dojść do konsensusu. Jeżeli jest wola do porozumienia, to ją wykorzystajcie – podkreślił prezydent.

O szczegóły upublicznienia Spółki, motywy i cele pytali zarówno radni poszczególnych klubów, przedstawiciele strony społecznej, a także zaproszeni goście.