Sześć dodatkowych oddziałów uruchomionych zostanie od nowego roku szkolnego w jastrzębskich przedszkolach. Będą one utworzone w Publicznych Przedszkolach nr: 3, 4, 14 i 26 (po jednym oddziale) oraz w Publicznym Przedszkolu nr 12 (dwa oddziały). Łącznie we wszystkich dodatkowych oddziałach będzie 150 miejsc.

Podczas naboru do przedszkoli, który przeprowadzono w lutym 2011 r., zapisano 3288 dzieci. Miejsce w placówkach znajdzie 2684 najmłodszych mieszkańców miasta.

W jednym oddziale może być nie więcej niż 25 dzieci.

Zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego, miasto Jastrzębie-Zdrój zapewnia bezpłatną realizację podstawy w wymiarze 5 godzin dziennie. Rodzice płacą 2,08 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową (tj. 0,15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę określanego przez Radę Ministrów na dany rok budżetowy). (kw)