Regionalny Ośrodek EFS w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. Od pomysłu do projektu- Warsztaty samodzielnego tworzenia projektów PO KL, które odbędzie się 16-17 maja w Starostwie Powiatowym w Rybniku.

Główne tematy poruszane na szkoleniu będą dotyczyły m.in.:
  specyfiki obszarów wsparcia EFS;
  budowy wniosku aplikacyjnego;
  ogólnych zasad przygotowania dokumentacji aplikacyjnej;
  przygotowania części rzeczowo-finansowej.

Zgłoszenie na szkolenie można przesyłać na adres e-mail info_rybnik@roEFS.pl, faksem na nr 32 756 95 37 lub za pośrednictwem strony internetowej (zgłoszenie on-line) w terminie do 12.05. do godz. 12.00

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka EFS w Rybniku www.rybnik.roefs.pl