Prezydent Miasta przekazał z rezerwy ogólnej 160 tys. złotych do dyspozycji dziesięciu szkół ponadgimnazjalnych z przeznaczeniem na zakup zestawów tablic interaktywnych wraz z projektorami multimedialnymi.

Takie tablice pozwalają na nowoczesne nauczanie, uatrakcyjniają lekcje, a co za tym idzie, przekazywanie informacji jest zdecydowanie prostsze – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

Środki zostaną rozdysponowane po 16 tys. złotych dla Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół nr 4, Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 6, Zespołu Szkół nr 7, Zespołu Szkół nr 9, Zespołu Szkół Handlowych oraz Zespołu Szkół Zawodowych. Pozwoli to każdej ze wspomnianych szkół zakupić dobrej jakości tablicę interaktywną wraz ze współpracującym z nią projektorem multimedialnym.

Decyzja prezydenta wychodzi naprzeciw porozumieniu podpisanemu ze Wspólnotą Samorządową, gdzie deklarujemy, że będziemy poprawiać poziom nauczania, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu. Chcemy umożliwić młodzieży korzystanie z najnowszych urządzeń technicznych – mówi Jerzy Lis, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej.