Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój jako reprezentant lokalnej wspólnoty samorządowej w imieniu własnym i całej społeczności, niniejszym wyraża wolę upamiętnienia 150. rocznicy powstania uzdrowiska w mieście Jastrzębie-Zdrój oraz jego założyciela hrabiego Felixa von Koenigsdorffa, a także zasłużonej w jego rozwoju rodziny Witczaków oraz wszystkich związanych z rozwojem uzdrowiska.

Uchwałę o tej treści podjęli radni Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podczas ostatniej sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 11 maja w siedzibie Galerii Historii Miasta. Z wnioskiem o zwołanie sesji wystąpiło 7 radnych.

W imieniu wnioskodawców głos zabrał Andrzej Kinasiewicz:

Tak się szczęśliwie złożyło, że pojawili się tu odważni i przedsiębiorczy ludzie, którzy postanowili zainwestować w tereny rolnicze (…) 150 lat temu rozpoczął się gwałtowny skok cywilizacyjny, właśnie dzięki uzdrowisku – mówił.

Z kolei prezydent miasta Marian Janecki przybliżył kilka kluczowych wydarzeń, które przyczyniły się do zakończenia działalności uzdrowiskowej i zwrócił uwagę na dalsze losy obiektów pouzdrowiskowych. – Od wielu lat staramy się te budynki zachować, zagospodarować i utrzymać ich kształt architektoniczny – wyjaśniał.

Natomiast z propozycją utworzenia w Jastrzębiu-Zdroju tężni solankowej wystąpił Grzegorz Gomola, właściciel źródeł solankowych w Zabłociu. – Chodzi o stworzenie typowego mikroklimatu uzdrowiskowego – argumentował.

Historię uzdrowiska, najważniejsze osoby, które przyczyniły się do jego rozwoju przypomniał następnie Marcin Boratyn, kierownik Galerii Historii Miasta. Zapewniał on także o dużym znaczeniu jastrzębskiego uzdrowiska, zwłaszcza za czasów Witczaków.

Dokumenty, które odnajdujemy, utwierdzają w przekonaniu, że w Jastrzębiu było pięknie.  (…). Jak się czyta ówczesną prasę, to widać popularność Jastrzębia. Tym warto się chwalić, bo niepotrzebnie popadamy w kompleksy np. z powody braku rynku. Takich rynków jest tysiąc, ale my mamy zabudowę uzdrowiskową – tłumaczył.

Treść przedstawionej przez wnioskodawców uchwały wzbudziła żywą dyskusję. Część radnych domagała się, by uchwała zawierała konkretne działania, jakie trzeba podjąć, by upamiętnić rocznicę, np. budowę specjalnej ławeczki w parku.
W wolnych głosach i wnioskach radni poparli budowę w naszym mieście fontanny i tężni solankowej.