Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza mieszkańców miasta do korzystania z oferty bezpłatnych badań profilaktycznych, wynikających z ‚Programu Zdrowotnego dla mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2011’.

Bezpłatne badania profilaktyczne można wykonać w następujących placówkach medycznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój:

1. ‚Profilaktyka oraz wczesna diagnostyka chorób układu oddechowego wśród mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój’. Z badań mogą skorzystać mieszkańcy miasta powyżej 40. roku życia. Wykonawcą badań jest NZOZ ‚MEDICOR’ z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wielkopolska 2a. Informacja i rejestracja pod nr tel. 32 47 16 924 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

2. ‚Profilaktyka oraz wczesna diagnostyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój’. Z badań mogą skorzystać mieszkańcy miasta powyżej 35. roku życia (z wyłączeniem roczników finansowanych przez NFZ tj.: osoby w wieku 35,40,45,50,55 lat). Wykonawcą badań jest NWZOZ ‚MEDICUS 99’ z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Dworcowa 1/D. Informacja i rejestracja pod nr tel. 32 43 48 810, 32 43 48 811 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00.

3. ‚Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanek miasta Jastrzębie-Zdrój’. Z badań mogą skorzystać mieszkanki miasta powyżej 35. roku życia (z wyłączeniem roczników finansowanych przez NFZ tj.: kobiety od 50 do 69 roku życia). Wykonawcą badań jest NWZOZ ‚MEDICUS 99’ z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Dworcowa 1/D. Informacja i rejestracja pod nr tel. 32 47 64 555, 32 47 64 550 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00.

4. ‚Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka narządu rodnego wśród mieszkanek miasta Jastrzębie-Zdrój’. Z badań mogą skorzystać mieszkanki miasta powyżej 30. roku życia. Wykonawcą badań jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Jana Pawła II 7. Informacja i rejestracja pod nr tel. 32 47 84 432 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

5. ‚Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego wśród mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój’ Z badań mogą skorzystać mieszkańcy miasta powyżej 45. roku życia. Wykonawcą badań jest NZOZ ‚GASTRO-CLINIC’ z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul. 11 listopada 67. Informacja i rejestracja pod nr tel. 530 089 540 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00.

Wszystkie badania są bezpłatne, finansowane przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Bliższych informacji udziela Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, pok. 402 B,  w godzinach pracy Urzędu, tel/fax 32 47 85 391.

ZAPRASZAMY