‚Współczesna książka, czytelnik i bibliotekarz’ – pod takim hasłem 12 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja nt. kondycji polskiego bibliotekarstwa. Honorowy patronat nad konferencją objął prezydent miasta Marian Janecki.

Podczas konferencji omówiono cztery następujące tematy: prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński omówił temat ‚Zbuntowany nastolatek a literatura’, dr Aleksandra Sekuła zajęła się tematem ‚Kondycja książki w świecie społeczeństwa informacyjnego’ natomiast Adam Jaske przybliżył zebranym komunikację na linii ‚Czytelnik i bibliotekarz – twarzą w twarz’. Na zakończenie konferencji dr Radosław Molenda omówił temat ‚O stresie w zawodzie bibliotekarza, wypaleniu zawodowym i metodach jego zwalczania’.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu ‚Jastrzębska ofensywa literatury’ dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.