12 maja o godz. 10.00 dzieci i młodzież jastrzębskich szkół wraz z opiekunami, spotkała się w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu- Zdroju. Powodem tego zebrania była IV edycja Integracyjnego Festiwalu Piosenki Papieskiej, którego myślą przewodnią w tym roku było hasło ‚Jan Paweł II – nie bójmy się iść drogą świętości’.

Pomysłodawcą i organizatorem imprezy był i jest Zespół Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, w związku z tym wszystkich zebranych przywitała pani dyrektor szkoły Daria Gieroń. Kilka ciepłych słów usłyszeliśmy także od ks. Antoniego Pudlika – proboszcza tutejszej parafii oraz kapelana naszego szpitala.
Celem festiwalu jest propagowanie myśli Jana Pawła II oraz integracja dzieci
i młodzieży z lokalnych szkół.
Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. O tym, że kochał młodzież, wiemy wszyscy i nikogo z nas nie trzeba przekonywać. Do końca ziemskiego życia czuł szczególną więź emocjonalną z młodymi. Był ich ojcem, wychowawcą, ale przede wszystkim wielkim przyjacielem. Mimo coraz słabszego zdrowia nie szczędził sił, aby spotkać się z młodzieżą, która chce się odwdzięczyć za to Ojcu Świętemu. Ze sposobu odniesienia Jana Pawła II do młodzieży płynie jednak lekcja nie tylko dla tzw. pokolenia JP II, ale także dla wszystkich wychowawców i nauczycieli.
W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas uczniowie: ze Szkoły Podstawowej nr 17 z nauczycielem Ewą Gworys, z Zespołu Szkół nr 9 im. M. Witczaka z panem Zbigniewem Kościelnym i siostrą Barbarą, ze Szkoły Podstawowej nr 9 z opiekunem muzycznym Jarosławem Ochmanem i Joanną Madej, z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego wraz z panią Alicją Kiełbasą, ze Szkoły Podstawowej nr 4, których przygotowała do występu pani Bernadeta Magiera, z Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu – Zdroju pod opieką pani Wiolety Żankowskiej.
Poziom, jaki zaprezentowali młodzi wykonawcy, świadczył o umiejętnościach, talencie i wielu godzinach pracy poświęconych dopracowaniu repertuaru zarówno przez nauczycieli jaki i ich podopiecznych.
Uczniowie wykonali zarówno układy choreograficzne jak i muzyczne, śpiewali religijne piosenki młodzieżowe zachęcając publiczność do współuczestniczenia w występach. Młodym twórcom towarzyszył akompaniament ich opiekunów i kolegów. Prezentacje uczniów przeplatane były montażem słownym w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół przy szpitalu.
Każdy z uczestników otrzymał prezent wykonany własnoręcznie przez uczniów naszej szkoły. Ukochana pieśń Ojca Świętego ‚Barka’ zwieńczyła spotkanie wszystkich uczestników festiwalu.
Artystom i ich opiekunom należą się słowa uznania za doskonałe przygotowanie oraz stworzenie niepowtarzalnej atmosfery, łączącej wszystkich, dla których Jan Paweł II na zawsze pozostanie autorytetem moralnym.
Warto również wspomnieć o osobach koordynujących całe przedsięwzięcie. Nad całą organizacją i prawidłowym przebiegiem tego wspaniałego dnia czuwała pani Anna Chrabańska, którą wspierały Elżbieta Kowalska i Lidia Błędowska. Nie było to łatwe, ponieważ nasza szkoła jest placówką, w której dzieci przebywają na kilkutygodniowych turnusach rehabilitacyjnych, lecząc różnorodne schorzenia układu narządu ruchu. Jednak dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli, młodzież ma szansę nie tylko na kontynuację nauki rozpoczętej w macierzystej szkole, lecz także na rozwijanie swoich zdolności, umiejętności i zainteresowań oraz poznanie naszego, jastrzębskiego środowiska lokalnego (www.szkola.szpital1.webpark.pl).
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również uda nam się spotkać i wspólnie kontynuować dzieło papieża Polaka, błogosławionego Jana Pawła II, a nasz Proboszcz, jak dotychczas, wspierał będzie to dzieło.

Oprac. Dorota Myszor, Anna Chrabańska, Daria Gieroń