18 i 19 maja w klubie ‚Kaktus’ odbędzie się VI Miejski Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego. Organizatorem imprezy jest Gimnazjum nr 8, klub ‚Kaktus’ oraz Młodzieżowa Rada Miasta.

Konkurs rozpocznie się o godz. 10.00.
Organizacja konkursu, gdzie dzieci i młodzież recytują wiersze ks. Jana Twardowskiego, to już tradycja w naszym mieście.

Ks. Jan Twardowski urodził się w 1915 roku w Warszawie. Był poetą, przedstawicielem współczesnej liryki religijnej i autorem słynnego powiedzenia: ‚Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą’. Ksiądz Twardowski zmarł w 2006 roku.