W tym roku mija 10 lat, odkąd Szkole Podstawowej nr 17 w Ruptawie nadano imię Jana Brzechwy oraz 45 lat od śmierci poety.
 Kiedy 10 lat temu zastanawiano się, jakie imię nadać placówce, wybór padł właśnie na Jana Brzechwę, o którym mówi się, że jest poetą dziecięcej radości. Dobrze się stało, że właśnie autor tak dobrze znanych dzieciom wierszyków został patronem szkoły. Najmłodsi, ale również i dzieci starsze bardzo lubią wiersze Brzechwy, którą śmieszą i bawią, uczą i wychowują. Wychowało się na nich już kilka pokoleń Polaków.

 Każdego roku, na początku maja ruptawska podstawówka obchodzi Dzień Patrona. To święto szkoły, które w sposób szczególny przywodzi się na pamięć postać poety i jego twórczość. Uczniowie poznają bliżej pisarza, odkrywają na nowo fantastyczny świat jego wierszy. Okazją szczególną ku temu są podejmowane w tym dniu przedsięwzięcia – akademia, wystawa książek, a także organizowany od trzech lat Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Wierszy Jana Brzechwy, który gromadzi najlepszych w mieście młodych recytatorów.
 W tym roku, w III edycji tego konkursu wzięło udział trzydzieści troje dzieci. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: klas I-III i IV-VI. Oba etapy są niezwykle ciekawe. Pierwszy ze względu na wiek uczestników i wiążący się z tym autentyzm, otwartość, spontaniczność  oraz oczywiście niewątpliwy talent dzieci. (Każdego roku pojawia się jakaś nowa gwiazdka, której rozwój śledzi się przez kolejne lata).  Drugi natomiast ze względu na świetne, często odkrywcze i zaskakujące interpretacje, co sprawia, że występy uczniów odbierane są z podziwem i entuzjazmem. Niejednokrotnie trudno jest przyznać pierwsze, drugie czy trzecie miejsce. W tym roku konkurs przebiegał na naprawdę wysokim poziomie, uczestnicy dowiedli dużych umiejętności, a komisja miała nie lada kłopot. Oto laureaci:
W kategorii klas I-III:
                                 I miejsce: Paweł Kapłon z SP 4
                                 II miejsce: Weronika Ledniowska z SP 16
                                 III miejsce: Amelia Szablicka z SP 9
                                 III miejsce ex aequo: Konrad Wacławik z SP 15
W kategorii klas IV-VI:
                              I miejsce: Michał Bulenda z SP 6
                              II miejsce: Klaudia Gagat z SP 10
                              II miejsce ex aequo: Justyna Piksa z SP 17
                              III miejsce: Julia Frank z SP 17
                              III miejsce ex aequo: Milena Zdrojewska z SP 12
Przyznano również wyróżnienia  z nagrodami książkowymi. 

Dyplomy i nagrody oraz podziękowania dla nauczycieli wręczyli podczas akademii: dyrektor szkoły Piotr Hołówko, przewodnicząca jury Krystyna Szadeja oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Henryka Al-Srory.
 O godzinie 12.00 odbyła się uroczysta akademia. Wprowadzono poczet sztandarowy, zaśpiewał chór szkolny pod kierunkiem pani Beaty Pilśniak-Hojki. Zespół otworzył uroczystość piosenką ‚Witajcie w naszej bajce’, a pod koniec wystąpił z wiązanką śląskich piosenek. Pięknie zaprezentował się szkolny zespół taneczny ‚Ruptawioki’ prowadzony przez panią Beatę Kolińską. Zespól zatańczył ludowy taniec boliwijski oraz kujawiaka, a najmłodsi – uczniowie (klasy I-III) taniec kaczuszek. Przed szerszą już publicznością wystąpili również laureaci – wyrecytowali wiersze.Obchodom Dnia Patrona Szkoły towarzyszyła ciepła atmosfera. Wszyscy uczniowie,  bardzo zaangażowali się w uroczystości z pewnością zapamiętają ten dzień. 
Informacja nadesłana przez SP nr 17