Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci otrzymał w bezpłatne użytkowanie urządzenia medyczne, tj.: wyposażenie sali do terapii integracji sensorycznej. Przekazanie sprzętu przez prezydenta miasta Mariana Janeckiego i jego doradcę Franciszka Piksę odbyło się w poniedziałek, 23 maja.

Integracja Sensoryczna jest podstawą do prawidłowego rozwoju ruchowego, uczenia się, prawidłowego zachowania. Podstawowym zadaniem terapii jest dostarczenie dziecku kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprawiających funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego i stymulujących mózg. W trakcie zajęć dziecko, angażując swoje ciało i pobudzając układy zmysłów, wykonuje pod kontrolą terapeuty całą gamę ćwiczeń z wykorzystaniem wymienionych urządzeń. Sala jest bardzo przydatna do leczenia dzieci będących pacjentami Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci.

Urządzenia wyglądają jak mały plac zabaw, ale to specjalista musi najpierw zdiagnozować zaburzenia, a potem ułożyć terapię. Cieszę się, że możemy prowadzić taką terapię na specjalistycznym sprzęcie – wyjaśnia Henryka Drużyńska-Skarbek, dyrektor szpitala.

Jak dodaje Zbigniew Sitko, kierownik działu fizjoterapii, sala jest bogato wyposażona. – Jej wielkość nie pozwala na zamontowanie wszystkich sprzętów, ale możemy je sukcesywnie zmieniać w zależności od tego, jakie zajęcia chcemy prowadzić – tłumaczy kierownik.

Cena urządzeń medycznych, zakupionych przez Urząd Miasta, wynosiła ponad 28 tys. zł.

Szpital zgłosił zapotrzebowanie na takie urządzenia, a że każdego roku w budżecie miasta mamy zabezpieczone pieniądze na zakup sprzętu medycznego, postanowiliśmy pomóc – podsumowuje prezydent miasta Marian Janecki.