18 i 19 maja w klubie ‚Kaktus’ odbył  się VI Miejski Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego ‚Trzeba iść dalej, czyli dalszy spacer biedronki’. Organizatorem imprezy było Gimnazjum nr 8, klub ‚Kaktus’ oraz Młodzieżowa Rada Miasta.

W konkursie najlepszymi okazali się: w kategorii szkół podstawowych
I miejsce – Grzegorz Libera , SP 19
II miejsce – Piotr Mirosław,  SP 19
Uczniów przygotowywały panie : Bożena Borowska i Danuta Szecówka.
III miejsce – Zofia Stawowy, SP 4, opiekun Irena Łabuz
Wyróżnienie – Emilia Rabczak, SP 19, opiekun Grażyna Vaidyan.
Młodzieżowa Rada Miasta w kategorii szkoły podstawowe przyznała nagrody:
Grzegorzowi Liberze, Karolinie Chyłek i Piotrowi Sankale

W kategorii gimnazjów zwyciężyli:
I miejsce – Radosław Gajda, G 4, opiekun  Olga Bezuch;
II miejsce – Grzegorz Gałka, Gimnazjum Sióstr Salezjanek, opiekun Iwona Posio- Sikora
III miejsce – Magdalena Pluskota, G 10,  opiekun Alicja Kiełbasa;
Wyróżnienie- Krzysztof Gajda, G 10;  opiekun mgr Barbara Pawlińska .
Młodzieżowa Rada Miasta przyznała nagrody: Radosławowi Gajdzie, Grzegorzowi Gałce i Magdalenie Pluskocie.                                                 

Ks. Jan Twardowski urodził się w 1915 roku w Warszawie. Był poetą, przedstawicielem współczesnej liryki religijnej i autorem słynnego powiedzenia: ‚Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą’. Ksiądz Twardowski zmarł w 2006 roku.