Kultura, edukacja, sport, turystyka i rekreacja to zakres tematyczny pierwszego spotkania branżowego, które odbyło się w ub. piątek w Jastrzębiu-Zdroju w ramach realizowanego przez miasto projektu pn. ‚Polsko-czeskie spotkania branżowe’. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele instytucji, jednostek organizacyjnych miast oraz stowarzyszeń z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa funkcjonujących we wspomnianym obszarze.

W programie spotkania nie zabrakło informacji o możliwościach finansowego wsparcia działań transgranicznych. Ze szczegółami Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 uczestników spotkania zapoznał Pan Bogdan Kasperek  – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‚Olza’ z Cieszyna oraz polskiej  strony Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zaprezentować swoje instytucje oraz zapoznać się z przygotowanymi na tę okoliczność ‚dobrymi praktykami’ projektów transgranicznych realizowanych zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie euroregionu. W programie spotkania nie zabrakło miejsca na dyskusję, podczas której uczestnicy spotkania wykazywali chęć nawiązania współpracy oraz wymienili się pomysłami na wspólne projekty. Pojawiły się także informacje o pojawiających się przeszkodach w realizacji projektów transgranicznych oraz wskazano pomysły na działania, które mogłyby tę współpracę usprawnić. 

Projekt został dofinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.