Prezydent miasta zaprasza do składania ofert na wspieranie zadań publicznych z dziedziny edukacji. Oferty można składać do 16 czerwca w Urzędzie Miasta.

Przedmiotem konkursu jest organizacja zajęć pozaszkolnych wspomagających rozwój i uzdolnienia dzieci i młodzieży tj. zajęcia umuzykalniające, zajęcia plastyczne, zajęcia turystyczno – rekreacyjne, a także organizowanie konkursów tematycznych, festiwali, przeglądów, wystaw, warsztatów, konferencji, seminariów, szkoleń oraz innych imprez, których organizacja może mieć istotne znaczenie dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży.

Oferty mogą być składane przez organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na realizację zadania przeznaczono 10 450 zł.

Szczegółowe informacje