Już po raz jedenasty w naszym mieście odbył się Przegląd Twórczości Artystycznej Chórów i Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Diecezji Katowickiej. W tym roku wzięło w nim udział 6 zespołów i jedna solistka.

Przegląd przygotowała  Renata Raszyk z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a odbył się on w sobotę 28 maja.

Przegląd poprzedziły zorganizowane dla dzieci gry i zabawy w tym konkurs ‚Mam talent’, którego zwycięzców nagrodzono drobnymi upominkami.

Podczas właściwego przeglądu każdy występujących przygotował pieśni o treści religijnej. Ich wykonanie przeplatane było e-mailami od Pana Boga, czyli krótkimi wiadomościami, jak postępować w różnych sytuacjach życiowych.

Renata Raszyk na organizację przeglądu otrzymała stypendium od miasta Jastrzębie-Zdrój.