Zespół Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju  uczestniczy w programie Comenius ‚Uczenie się przez całe życie’, finansowanym ze środków Unii Europejskiej.

W ramach programu placówka współpracuje  ze szkołami z Czech, Słowacji, Rumunii i Turcji, realizując projekt ‚Rękodzieło artystyczne na cztery pory roku’.

W dniach 24.05.11 – 28.05.11 do Jastrzębia-Zdroju przybyła 26 – osobowa grupa nauczycieli ze szkół partnerskich.
Goście spotkali się z władzami naszego miasta. Poznali historię Jastrzębia-Zdroju oraz strukturę i problemy lokalnej oświaty. Zainteresowani byli również sprawami zatrudnienia mieszkańców i stopniem bezrobocia. W ciepłych słowach wypowiadali się na temat gościnności i otwartości gospodarzy spotkania.

Inf. nad. ZS nr 9