Znasz gwarę śląską? Potrafisz przenieść swoje myśli na papier? Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w III Regionalnym Konkursie Literackim w Gwarze Śląskiej pt. ‚Nasze sznity i kraiczki’, odbywającego się w ramach VII Festiwalu Kultury Śląskiej.

Wystarczy napisać wiersz lub krótkie opowiadanie na temat ‚Nasze sznity i kraiczki’ napisanych w gwarze śląskiej i przesłać w terminie do 29 lipca w trzech egzemplarzach na adres : Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wielkopolska 1a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Przewiduje się trzy nagrody rzeczowe każda o wartości 300 zł.