Gospodarka i przedsiębiorczość to obszar tematyczny kolejnego spotkania branżowego, które odbyło się w miniony wtorek, tym razem w czeskiej Karwinie. Spotkanie to realizowane było w ramach projektu ‚Polsko-czeskie spotkania branżowe’, a wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji działających w zakresie wspierania gospodarki i przedsiębiorczości z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. 

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z informacjami nt. źródeł finansowania działań wspierających przedsiębiorczość w obszarach przygranicznych, kierowanych do instytucji otoczenia biznesu. Zaprezentowane zostały także ‚dobre praktyki’ projektów transgranicznych w omawianym obszarze, realizowanych zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie euroregionu. W programie spotkania nie zabrakło miejsca na polsko-czeską debatę dot. partnerskiej współpracy w tym obszarze, w trakcie której dyskutowano o pojawiających się przeszkodach w realizacji projektów transgranicznych, wskazano pomysły na działania, które mogłyby tę współpracę usprawnić oraz pojawiły się wstępne koncepcje partnerskich projektów.

Projekt został dofinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska  2007 – 2013 i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński