Bezpieczeństwo publiczne było tematem trzeciego spotkania branżowego, które odbyło się wczoraj w Hawierzowe (RCz). To ostatnie z serii spotkań tematycznych, organizowanych w ramach realizowanego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój projektu pn. ‚Polsko-czeskie spotkania branżowe’.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych, samorządów lokalnych oraz  instytucji odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne w Jastrzębiu-Zdroju, Hawierzowie i Karwinie. Spotkanie to było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie realizowanych w tym temacie przedsięwzięć oraz nawiązania i utrwalenia istniejącej współpracy pomiędzy instytucjami z polskiej i czeskiej strony granicy.

Uczestnikom spotkania przedstawiono także informacje dotyczące źródeł finansowania działań wspierających inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński. Przygraniczny monitoring zanieczyszczeń, wymiana informacji o skażeniach, miejsca składowania substancji niebezpiecznych, utworzenie grupy roboczej ds. elektrowni jądrowych oraz ochrona środowiska w obszarze przygranicznym to tematy poruszane podczas dyskusji, która zakończyła pierwszą część poniedziałkowego spotkania w Hawierzowie. Podsumowaniem trzeciego spotkania branżowego, była wizyta studyjna w Zintegrowanym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostrawie.

Projekt został dofinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.