2 czerwca w Katowicach w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 im. Marii Konopnickiej odbył się Konkurs Wiedzy o Hiszpanii, w którym brały udział dwie drużyny z naszego miasta.

Zespół Szkół nr 1 reprezentowało troje uczniów: Arkadiusz Wierzbicki (IIc), Martyna Kurek (IIc) i Magdalena Skrocka (Ib). Zespół Szkól nr 5 reprezentowały Magda Kantor i Ola Hyła z klasy II c Liceum Ogólnokształcącego. Obydwa zespoły były pod opieką pani Joanny Stachoń. VII edycja konkursu przyciągnęła w sumie uczniów z 11 szkół ze Śląska. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością historii, geografii, sztuki, sportu, polityki i kuchni hiszpańskiej. Konkurs składał się z dwóch etapów.

Na początku drużyny dwuosobowe napisały test. Zespoły z największa liczbą punktów przeszły do etapu drugiego. Etap drugi miał formę ustną, drużyny losowały pytania i musiały na nie odpowiedzieć. Grupa która uzyskała najwięcej punktów w tym etapie wygrywała. Reprezentacja Zespołu Szkół nr 1 zajęła 2 miejsce. W przyszłym roku uczniowie wezmą udział w konkursie wiedzy o Meksyku.