Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach ‚Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2009-2012’.

Adresatami programu są: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych. Osoba ubiegająca się o stypendium powinna złożyć komplet dokumentów tj. wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46  (pok. 164).

Wnioski o stypendium będą przyjmowane do 20 lipca 2011  roku.
Program oraz zasady wraz z obowiązującymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.slaskie.pl. Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod nr tel. 32 78 35 512.