‚Możliwości wsparcia rozwoju firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013’, pod takim tytułem odbyło się 8 czerwca w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój bezpłatne seminarium dla przedsiębiorców.

Jastrzębscy przedsiębiorcy, którzy uczestniczyli w spotkaniu mieli okazję zapoznać się z możliwościami ubiegania się o wsparcie dla firm z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Podczas spotkania omówione zostały typy projektów w działaniach kierowanych dla przedsiębiorców, koszty kwalifikowane oraz sposoby aplikowania wraz z przedstawieniem kryteriów oceny formalnej i merytorycznej wniosków.
Seminarium poprowadził Pan Tomasz Grelak Specjalista ds. Doradztwa i Funduszy Europejskich Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Na przełomie sierpnia i września planowane jest kolejne bezpłatne spotkanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszego Miasta, którego tematyka będzie obejmować możliwość ubiegania się o wsparcie na inwestycję w ramach poddziałania 1.2.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.