W Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju kontynuuje swoją działalność inicjatywa pod nazwą ‚Wspólnie, lokalnie, edukacyjnie – Klub dyskusyjny NGO’.

Drugie spotkanie będzie poświęcone zagadnieniom diagnozy lokalnej oraz partnerstwa lokalnego – organizatorzy zapraszają organizacje i osoby aktywne społecznie do dyskusji: ‚Czy znamy się nawzajem i co to dla nas znaczy być partnerem?’. Ideą Klubu jest wzajemne poznanie, uczenie się od siebie, budowanie partnerstwa jastrzębskich organizacji, a przede wszystkim podnoszenie wiedzy i umiejętności w kluczowych dla organizacji pozarządowych obszarach poprzez dyskusję, prezentację najlepszych rozwiązań, wymianę dobrych praktyk.

Celem inicjatywy jest współtworzenie Klubu przez wszystkich zainteresowanych oraz zainicjowanie w jego ramach platformy współpracy i debaty jastrzębskich organizacji. Moderatorką dyskusji jest Kinga Zglinicka – ekspert ds. ekonomii społecznej w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości. 

Spotkanie odbędzie się 16 czerwca o godzinie 16.00.
Więcej informacji o spotkaniu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 471955, jcop@um.jastrzebie.pl