6 czerwca już po raz czwarty, społeczność Zespołu Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju  przyłączyła się do obchodów Dnia Szkoły bez Przemocy – ogólnopolskiego święta wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i agresję oraz angażują się w działania na rzecz budowania szkoły bezpiecznej i przyjaznej. 
 

Uroczystego otwarcia Dnia Szkoły bez Przemocy, na terenie Zespołu Szkół, dokonała Pani kierownik wychowania – mgr Agnieszka Szot, jednocześnie zapraszając wszystkich do wspólnej zabawy. Wśród wielu atrakcji przygotowanych dla uczniów na ten dzień, pierwszą był konkurs drużynowy ‚Omnibus’, w trakcie którego mogli oni wykazać się umiejętnościami radzenia sobie z agresją i przemocą, a także wiedzą teoretyczną na temat samego zjawiska agresji, jego przyczyn, rodzajów i skutków. Ponieważ jednak istotą tych rozgrywek nie była rywalizacja, a mobilizowanie do współpracy i wzajemnej życzliwości w drodze do osiągania celu, wszyscy uczestnicy ‚Omnibusa’ zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Następnie dzieci i młodzież zostali zaproszeni do udziału w plenerze malarskim pod hasłem ‚Bawimy się bez agresji i przemocy’. Otaczająca przyroda zainspirowała uczniów do stworzenia barwnych prac, umiejętnie oddających temat przewodni pleneru.
Atrakcją dnia był występ formacji tańca nowoczesnego ‚Klips’ z Jastrzębia-Zdroju. Brawurowo wykonane tańce, szyk i elegancja występujących zostały nagrodzone gromkimi brawami. W ramach podziękowania za uświetnienie obchodów Dnia Szkoły bez Przemocy, uczniowie naszej placówki wręczyli występującym dziewczętom i ich instruktorce, Pani Bogusławie Piechoczek, własnoręcznie wykonane podarunki.
 Kolejnym – szczególnie oczekiwanym- punktem święta było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego zorganizowanego w dniach go poprzedzających oraz rankingu na najsympatyczniejszą koleżankę i najsympatyczniejszego kolegę turnusu. W związku z tym, że kryteria oceny były bardzo wysokie, a jury – uczniowie naszej szkoły – niezwykle wymagający wobec kandydatów na to zaszczytne miano, jego zdobywcy byli tym bardziej dumni z osiągniętego sukcesu, zwłaszcza, że świadczył on o zaufaniu, jakim obdarzyła ich społeczność szkolna.

 Uwieńczeniem dnia były wspólna zabawa, współprowadzona przez drużynową VII wielopoziomowej drużyny harcerskiej ‚Spartakus’ z Jastrzębia-Zdroju. Stała się ona okazją nie tylko do poznania gier i zabaw rodem z harcerskich biwaków, ale też do zintegrowania społeczności szkolnej, bliższego poznania, zacieśnienia więzi.

W związku z hasłem przewodnim V edycji programu: ‚Rodzice są z nami’, integralną częścią tegorocznych obchodów Dnia Szkoły bez Przemocy był Dzień Otwarty dla Rodziców, w ramach którego zostali oni zaproszeni do obejrzenia prezentacji multimedialnej przedstawiającej historię szkoły, osiągnięcia uczniów i dorobek nauczycieli oraz ofertę edukacyjną placówki.

Warto również dodać, iż w ramach tego święta, przedstawiciele naszej placówki wzięli udział w Festiwalu Piosenki pod hasłem ‚Agresji się nie damy, wspólną piosenką ją pokonamy’, zorganizowanym w Zespole Szkół nr 9 im. M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju.
Organizatorzy Dnia Szkoły bez Przemocy planując swoje działania, kładli nacisk na to, by stwarzały one przede wszystkim okazję do wspólnej zabawy i atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego, a jednocześnie uwrażliwiały jej uczestników na zjawisko przemocy
i mobilizowały do czynnego przeciwstawiania się mu. Czy się im to udało, pokaże najbliższa przyszłość. Z pewnością udało im się jednak coś innego, równie cennego – wywołać uśmiech i zadowolenie na twarzach uczniów.

D. Matlakiewicz, L. Różek