Od roku 2008 zawieszono obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej a od szeregu lat ograniczana jest liczebność Sił Zbrojnych RP. Priorytetem działalności Wojska Polskiego jest obecnie tworzenie formacji przeznaczonych głównie do użycia w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

– Myślę również, że ich tworzenie leży także w interesie nas wszystkich. Takimi formacjami są Narodowe Siły Rezerwowe (NSR). Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku prowadzi aktualnie intensywny nabór ochotników do służby w NSR – informuje ppłk Andrzej Sygulski, Wojskowy Komendant Uzupełnień.

Informację na temat rekrutacji ochotników do NSR można znaleźć na stronie:
www.rybnik.wku.wp.mil.pl