Od 7 do 13 czerwca prowadzone były konsultacje, których przedmiotem były projekty uchwał w sprawach: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także ustanowienia stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania.

–  Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustanowienia stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia zasad i trybu…

–  Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków