Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z Żor rozpoczęła realizację projektu w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ‚Pilotaż usługi doradztwa – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej’. Celem projektu jest pomoc firmom w pierwszych okresach prowadzenia działalności, jak również firmom z dużym stażem na rynku.

W ramach projektu ARP S.A. realizuje różnego rodzaju usługi dla firm m.in. wniosek kredytowy/ pożyczkowy, plan marketingowy, wniosek do sądu, dotacje, doposażenie stanowiska pracy i inne za jedyne 5 % wartości usługi (nie więcej niż 120 zł,) pozostała wartość usługi 95 % jest finansowana z Unii Europejskiej.

Szczegółów udziela:

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.
Al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory
tel. 32/ 435 15 66, 435 06 06
arpsa@ka.onet.pl
www.arpsa.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.