Idea przyznawania statuetki ‚Marki Śląskie’ zrodziła się z chęci wypromowania przedsięwzięć regionu Województwa Śląskiego, a tym samym zwiększenia atrakcyjności oraz znaczenia regionu. W regionie działają firmy, które są wzorem dla całego kraju i zdążyły zbudować uznaną markę. Istnieją również firmy, które konsekwentnie tworzą swój wizerunek, aby w przyszłości stać się taką rozpoznawalne w Polsce i na świecie.

Konkurs ‚Marki Śląskie’ ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów czy przedsięwzięć, które swój sukces osiągnęły nie tylko dzięki dobrej koniunkturze i ciężkiej pracy, ale także w oparciu o wyrafinowany marketing i planowane budowanie marki. Wyróżnienie niewątpliwie przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku Województwa Śląskiego i budowania tożsamości regionalnej.

Nagroda ‚Marka – Śląskie’ jest podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego i ma charakter honorowy.
Tytułem nagrody ‚Marka – Śląskie’ można być uhonorowanym co roku w kategoriach:
‚ Gospodarka
‚ Nauka
‚ Kultura
‚ Sport, turystyka i rekreacja
‚ Produkt
‚ Usługa
‚ Zdrowie
‚ Organizacje pozarządowe
‚ Dziedzictwo kulturowe regionu
Każdego roku Kapituła konkursu przyznaje dodatkowo nagrodę honorową ‚Osobowość Roku’.
Kandydatów do nagrody ‚Marka – Śląskie’ mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Wnioski składać można do 21 czerwca każdego roku.
Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Marszałka Województwa Śląskiego. Zgodnie z zapisami Regulaminu składa się ona z 5 członków stałych oraz 6 powoływanych kadencyjnie. Członków stałych Kapituły – reprezentujących Marszałka Województwa Śląskiego, Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach, TVP Katowice, Radio Katowice i Dziennik Zachodni – powołuje i odwołuje Marszałek Województwa Śląskiego.
Pomysłodawcą i inicjatorem projektu jest Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach. Wraz z Urzędem Marszałkowskim konkurs prowadzony jest przy udziale Dziennika Zachodniego Polskapresse oraz Radia Katowice S.A.
Organizatorzy projektu będą dążyć, aby wyróżnienie to stało się symbolem jakości nie tylko w świecie biznesu, ale także kultury, polityki, nauki czy sportu. Innymi słowy – uhonorowany będzie mógł zostać każdy, kto swoją działalnością i postępowaniem buduje pozytywny wizerunek regionu oraz przyczynia się do budowania tożsamości regionalnej.
Rolę koordynatora działań związanych z przyznawaniem wyróżnienia będzie pełniła Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach.
Ogłoszenie wyników i uhonorowanie wyróżnionych firm nastąpi 3 września 2011 roku na dorocznej Galii Izby.  Współorganizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Śląskiego oraz Radio Katowice i Telewizja Katowice.

Gala rozdania nagród będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu imprez gospodarczych naszego regionu i zgromadzi najwybitniejszych i najznakomitszych przedstawicieli władz państwowych i regionalnych, szerokie grono przedsiębiorców, a także ludzi nauki, kultury i sztuki.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Dokumenty wraz z regulaminem konkursu dostępne są do pobrania na stronie internetowej: www.riph.com.pl lub www.slaskie.pl

Szczegółowych informacji udziela biuro kapituły konkursu: e-mail: markaslaskie@riph.com.pl, tel. 32/ 231 99 79