Dorosły czyli odpowiedzialny za siebie i innych, czyli jak w Zespole Szkół nr 2 rozmawiają z młodzieżą na trudne tematy. Edukacja seksualna jest nieodłącznym składnikiem wychowania młodych ludzi. Do jej realizacji zobowiązują nas, przyjęte przez Polskę, dokumenty międzynarodowe, m.in. dokumenty końcowe konferencji ONZ w Kairze i Pekinie, Konwencja o Prawach Dziecka. Uczniowie są zainteresowani zdobywaniem konkretnych informacji dotyczących różnych aspektów życia seksualnego, o które, jak można przypuszczać, wstydzą się zapytać rodziców. Młodzi ludzie chcieliby dowiadywać się na zajęciach przede wszystkim o różnych ważnych sprawach dotyczących współżycia seksualnego: kiedy należy je rozpoczynać, od czego zależy udane współżycie, co jest w nim jest ważne dla kobiet i mężczyzn, zainteresowani są również informacjami na temat antykoncepcji, wiele osób interesuje również profilaktyka AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, zdrowie dziewcząt i kobiet, a także proces zapłodnienia i przebieg ciąży. Są na tyle dojrzali, że pragną rzetelnej wiedzy, zaczerpniętej z wiarygodnych źródeł.

Przy współpracy z Szkolnym Ośrodkiem Kariery oraz różnymi instytucjami działającymi w mieście, został opracowany projekt Dorosły czyli odpowiedzialny za siebie i innych, który wdrożono jako pilotażowy projekt dla klasy III F Technikum Hotelarskiego w roku szkolnym 2010/2011.

Ideą przewodnią programu było podmiotowe traktowanie dorosłego już ucznia
w tym celu, aby pomóc mu rozpoznać i zrozumieć jego własne doświadczenia i przeżycia wieku dojrzewania i dorastania. Ze względu na wiek uczestników oraz zróżnicowane potrzeby grupy, został on pomyślany jako cykl spotkań z osobami kompetentnymi, w trakcie których uczniowie nabędą wiedzę na tematy, które wcześniej sami zaproponują. Docelowo – mają nim być objęte co roku grupy młodzieży w wieku 18 lat.
Projekt odbywał się od września 2010 do maja 2011 roku. Nieocenioną pomoc wykazały instytucje działające na teranie naszego miasta, których pracownicy nieodpłatnie i z dużym zaangażowaniem przeprowadzili prelekcje dla młodzieży. Były to Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrzębiu-Zdroju, Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2, a także doradca życia rodzinnego z Poradni Życia Rodzinnego. Harmonogram spotkań i ich tematyka:
Cykl zajęć edukacyjnych:
1 Spotkanie z pielęgniarką – 14 III 2011  – ciało człowieka, choroby weneryczne, HIV
– higiena osobista
– problemy zdrowotne wynikające z braku zachowywania higieny

2.Spotkanie z biologiem – 16 III 2011 – dojrzewanie fizyczne, narządy rozrodcze kobiet i mężczyzn
– problemy okresu dojrzewania
– przebieg ciąży
– projekcja filmu
3. Spotkanie z doradcą życia rodzinnego – 16 III 2011 – naturalne metody regulacji poczęć
– różnice w postrzeganiu świata przez mężczyzn i kobiety
– odpowiedzialne założenie rodziny, rodzicielstwo

4. Spotkanie z lekarzem ginekologiem na terenie szkoły rodzenia – 28 III 2011 – problemy zdrowotne kobiet
– środki antykoncepcyjne, ich typy  i zasady działania
– ciąża i poród (naturalny i poprzez cesarskie cięcie – zwiedzenie szkoły rodzenia

5. Spotkanie z policjantem – po decyzji komendanta – 25 III 2011
 – zagrożenia przestępstwami na tle seksualnym
– kodeks karny a problemy młodych ludzi
– postępowanie w sytuacji bycia ofiarą lub świadkiem gwałtu
– problem pornografii, kazirodztwa
– zadania ‚Niebieskiej linii’

6. Spotkanie z pracownikiem socjalnym z OPS – 4 IV 2011
 – przemoc w rodzinie – sposoby reagowania
– społeczny wymiar wczesnego macierzyństwa i ojcostwa
– działania Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Pomocy Rodzinie – sposoby udzielania pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych

7 Spotkanie z psychologiem  – 2 h na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej 15 IV 2011
 – różnice w psychice i umysłach kobiet i mężczyzn – kwestia płci mózgu
– zachowania asertywne
– przyczyny poddawania się presji środowiska młodzieżowego
– umiejętne spędzanie czasu wolnego
– zajęcia warsztatowe

8. Prezentacja wyników projektu w klasie  Przedstawienie plakatów i prezentacji multimedialnych podczas lekcji otwartej z udziałem Dyrektora Szkoły i nauczycieli

 

Powyższy tekst został opracowany w oparciu o przygotowane przez uczniów teksty, którymi dzielili się oni podczas zajęć podsumowujących projekt. Część zdjęć także pochodzi z zasobów uczniowskich.

Aleksandra Cichoń – wychowawca klasy III F Technikum Hotelarskiego