W środę, 22 czerwca odbędzie się IX sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie IX sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta.
4. Zgłaszanie interpelacji.
5. Informacja przewodniczącego Rady Miasta.
6. Informacja prezydenta miasta.
7. Informacja prezydenta miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w I kwartale 2011 roku.

8. Realizacja inwestycji miejskich.
9. Wypoczynek letni w mieście – propozycje spędzenia wolnego czasu.

10. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
11. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad sesji.