Bank Gospodarstwa Krajowego otwiera nowy nabór dla działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o rozpoczęciu nowego konkursu w ramach działania 4.3 Programu Innowacyjna Gospodarka pt. Kredyt Technologiczny. Będzie to pierwszy nabór prowadzony po wejściu w życie ‚Ustawy o niektórych formach działalności innowacyjnej’, która uprościła możliwości otrzymania premii technologicznej w ramach działania 4.3 PO IG.

O uzyskanie kredytu technologicznego mogą się ubiegać przedsiębiorcy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Pula środków do rozdysponowania przekracza 250 mln euro.

Wnioski będzie można składać:
od 20 czerwca 2011 r. do wyczerpania limitu środków
w bankach, które podpisały umowy z BGK.

Szczegółowe informacje na stronie www.bgk.com.pl