W poniedziałek, 20 czerwca w parkowej ‚Masnówce’ odbył się wernisaż wystawy związanej z życiem i działalnością ks. Jana Dzierżona.

Ks. Dzierżon to postać wielowymiarowa, odkrywca teorii dzieworództwa pszczół, wybitny pszczelarz i uczony, organizator kółek pszczelarskich na Śląsku.

Na wystawę składają się fotografie i ryciny słynnego pszczelarza, fragmenty jego publikacji oraz materiały dokumentujące życie i działalność odkrywcy teorii dzieworództwa, autora 26 książek i setek publikacji.

Wystawę odwiedzać będzie można w Galerii ‚DaVinci’ – Filia nr 2 – ‚Masnówka’ przy ul. Witczaka 3a jeszcze do 6 lipca.