29 czerwca w Chorzowie odbędą się warsztaty nt. rozliczania projektów w ramach Poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Jeśli chcesz:

– poznać wniosek przedsiębiorcy o płatność dla projektów dofinansowanych w ramach RPO   WSL na lata 2007-2013;
– dowiedzieć się, jak przygotować wniosek o płatność w systemie elektronicznym;
– wiedzieć, jakie załączniki i dokumenty są potrzebne, by rozliczyć projekt,
 

pokażemy Ci jak szybko i poprawnie przygotować dokumenty niezbędne przy rozliczeniu projektu!
 

Warsztaty odbędą się w:
Śląskim Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, Chorzów

Udział w seminarium jest bezpłatny

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone drogą mailową (prosimy o wpisanie adresów mailowych).

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia uczestnictwa na stronie www.scp-slask.pl