8 czerwca uczniowie klasy I b Szkoły Podstawowej Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju w obecności dyrekcji szkoły, przedstawicieli grona pedagogicznego, przedstawiciela Rady Rodziców, rodziców i członków rodzin zaprezentowali efekty swojej pracy w związku z uczestnictwem w III etapie Projektu ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy’. Projekt ten współfinansowany był przez UE i EFS.

Uczniowie wraz z wychowawcą  Anetą Kalabińską przygotowali inscenizację pt. ,,SOS dla Ziemi’ w związku z ustanowieniem przez ONZ roku 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów. Dzieci rozpoczęły swój pokaz od wykonania piosenki  pt. ,,Moja planeta’, akompaniując samodzielnie na instrumentach perkusyjnych pozyskanych w ramach Projektu.
Ogromne wrażenie na gościach zrobiła miniatura taneczna w formie pantomimy, do pięknej muzyki Edwarda Griega pt. ,,Poranek’ oraz ,,W grocie Króla Gór’. Dzieci  wcieliły się w role słońca, rzeki, drzew, motyli, kominów i odpadków zanieczyszczających środowisko.

Uczniowie popisali się również wspaniałą recytacją, prowadząc dialog między ludźmi a mieszkańcami lasu. Zaśpiewały piosenkę pt. ,,Ziemia – zielona wyspa’, a na zakończenie pokazu zagrały pięknie na dzwonkach piosenkę ,,Żabki’. W podziękowaniu za aktywny udział w realizacji Projektu dzieci otrzymały myszki-pacynki oraz dyplomy.

Wszystkie dzieci prezentowały się wspaniale na scenie dzięki bogatym i kolorowym strojom wykonanym przez rodziców. Nastrojowa muzyka, odgłosy lasu, piękna dekoracja sali wpłynęły na atmosferę całego wydarzenia, a dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami.

 

inf. nad. SP 9