2. miejsce w kraju, a 1. w województwie śląskim zajęło Jastrzębie-Zdrój w XVII Sportowym Turnieju Miast i Gmin, który na przełomie maja i czerwca odbył się w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Celem głównym imprezy, która w naszym mieście trwała od 26 maja do 1 czerwca była aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie i nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia.
Na uzyskanie przez Jastrzębie-Zdrój tak dobrego wyniku złożyły się trzy czynniki: udział środków wydatkowanych na kulturę fizyczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca, ilościowy udział mieszkańców w imprezach sportowych podczas turnieju i liczba uczestników próby testu Coopera (bieg ciągły w czasie 12 minut). 

Organizatorem imprezy w naszym mieście był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.