PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach informuje, że od 30 czerwca wiadukt drogowy łączący ul. Majową i ul. Torową w Jastrzębiu-Zdroju na nieczynnej linii kolejowej nr 170 zostaje wyłączony z eksploatacji ze wzglądu na zły stan techniczny.

Wejście na teren obiektu grozi niebezpieczeństwem.