Ukazał się 20. numer biuletynu Galerii Historii Miasta. W czerwcowym numerze można poczytać m.in. o 150. rocznicy powstania w naszym mieście uzdrowiska, XVII-wiecznym zagrożeniu ze strony tureckiej oraz strajkach w 1980 i 1988 roku.

Biuletyn w wersji papierowej jest dostępny w siedzibie Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka 4.