Uczniowski Klub Sportowy ‚Pionier’ przy wsparciu Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju pozyskał 70,8 tys. zł. dotacji z Unii Europejskiej i budżetu państwa na wykonanie projektu ‚Sportem do przyjaźni’. Będzie on realizowany w partnerstwie z czeską organizacją SK Slavia Orlová – o.s. Projekt polega na przeprowadzeniu wspólnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży z Jastrzębia-Zdroju i miasta Orlova z Republiki Czeskiej. 

Pieniądze pochodzą z tzw. Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgraniczej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Dzięki dotacji w tym roku młodzi mieszkańcy pogranicza polsko-czeskiego będą mogli uczestniczyć w turniejach szachowych, piłki nożnej, siatkówki oraz w rajdzie turystycznym i wycieczce po Śląsku Cieszyńskim.  
 
Projekt jastrzębskiej organizacji UKS Pionier uzyskał bardzo wysokie oceny panelu ekspertów oceniającego wnioski. Na 30 złożonych aplikacji znalazł się na wysokim 4. miejscu listy rankingowej. Jest to o tyle cenne, że w ramach konkursu listy rankingowe układane są w zależności od liczby uzyskanych punktów, co wskazuje na jakość projektu i dużą potrzebę jego realizacji.

UKS Pionier z Jastrzębia-Zdroju oraz SK Slavia Orlová – o.s. od kilku lat aktywnie ze sobą współpracują na polu sportu i rekreacji. Dotychczasowa współpraca przyczyniła się do zbudowania trwałego partnerstwa. Kluby wspólnie rozgrywają i organizują imprezy sportowe (głównie szachowe) również rangi międzynarodowej. -Z tego względu wsparcie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju polegało na pomocy w napisaniu konkretnego wniosku przy ścisłej współpracy z czeskim partnerem, co zostało wykonane bardzo skutecznie – mówi Andrzej Matusiak, prezes organizacji.

Wszystkie informacje o imprezach UKS Pionier, dostępnych dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju będą publikowane na stronie internetowej http://pionierjastrzebie.com

-Zawsze z radością przyjmuję informacje o sukcesach jastrzębskich organizacji na polu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, zwłaszcza na projekty skierowane do najmłodszych mieszkańców naszego miasta – dodaje Marian Janecki, prezydent miasta.

To już kolejna dotacja uzyskana przez jastrzębską organizację pozarządową korzystająca ze wsparcia Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju.

Naszym sukcesem jest pozyskanie do tej pory łącznie 274 000 zł. środków zewnętrznych dla współpracujących z nami organizacji pozarządowych’- wyjaśnia Roman Gruszczyk, koordynator Inkubatora.

Zapraszamy inne organizacje z Jastrzębia-Zdroju do korzystania ze wsparcia Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej – dodaje koordynator.